Kontakt
     
 
ZNANJE ZNA BUDUĆNOST
 
 
FORMULAR ZA PRIJAVU
 
* Uputstvo za popunjavanje formulara
OSNOVNI PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE
 
* Naziv (institucije, organizacije i dr.):  
 
* Sedište (navesti adresu za primanje pošte):  
 
* Tip:  
 
* Matični broj:  
 
* PIB:  
 
* Žiro račun:  
 
Telefon:  
 
* E-mail:  
 
Lokacija realizacije projekta:  
     
OSNOVNI PODACI O PROJEKTNOM PREDLOGU
 
* Naziv projekta:  
 
* Predviđeni početak projekta:  
 
* Predviđeni završetak projekta:  
 
Ukupna vrednost projekta:  
 
*Tražena vrednost od DIS-a (u RSD):  
 
OPIS PROJEKTA
 
* Trenutno stanje:  
 
* Opis potrebe/problema:  
 
* Veza projekta sa ciljem programa:  
 
* Krajnji korisnici projekta:  
 
Detaljan opis projekta:  
 
* Motivaciono pismo:  
 
OPERATIVNI PLAN PROJEKTA / PLAN AKTIVNOSTI
 
* Navedite predviđene pojedinačne aktivnosti tokom rada na projektu (Aktivnost / Vreme obavljanja aktivnosti / Zadaci aktivnosti / Odgovorne osobe):
(Npr:
Aktivnost: Kupovina stolica
Vreme aktivnosti: jul - avgust
Zadaci:
Nabavka stolica - Odgovorna osoba (zaposleni na radnom mestu ____ ili službi____):
Plaćanje stolica - Odgovorna osoba (zaposleni na radnom mestu ____ ili službi____):)
 
 
CILJEVI PROJEKTA
 
* Opšti cilj:  
 
ODRŽIVOST PROJEKTA I NASTAVAK PROJEKTA/AKTIVNOSTI
 
Opišite da li imate u planu određeni oblik nastavka projekta (njegov dalji razvoj, nastavak nekih sličnih aktivnosti…). Ako da, navedite vaše planove:  
 
MONITORING I EVALUACIJA PROJEKTA
 
* Objasnite na koji način ćete vršiti praćenje procesa realizacije projekta i vidljivosti rezultata projekta:  
 
    *Obavezni podaci za unos!
 
   
 
   
     
 
 
 
NEDELJNA AKCIJA
VELIKA AKCIJA
PROMOCIJE
ODLOŽENO PLAĆANJE
INFORMATOR
LOKACIJE
KONTAKT
 
 
 
 
nazad na vrh strane